Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Οι ΜΚΟ τσεπώνουν χρήματα και οι Έλληνες πληρώνουν υποχρεώσεις για μετανάστες


Ευχαριστούμε δημόσια την επαφή μας (εννοείται ότι δεν αναφέρουμε το όνομα) που μας ενημέρωσε για τα ακόλουθα 
θέματα. Απ΄αυτά προκύπτει πώς στο μεταναστευτικό υπάρχει μεγάλη δαπάνη εις βάρος ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ , «μασκαρεμένη» με δαπάνες που χρεώνονται μέσα από τον προϋπολογισμό αλλά και μέσα από τα αποθεματικά για τις ένοπλες δυνάμεις. Χρεώσεις που αφορούν υποδομές και παροχές για μετανάστες( !!!)
Πραγματικά τι να πείς και από πού να ξεκινήσεις με το πάρτι που γίνεται με τα χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων.Ένα πάρτι που έχει στηθεί από διάφορους σε θέσεις δημοσίου αλλά και ΜΚΟ με «μέσο» τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με ΦΕΚ (30/12/2016| α.φ. 4396) το ΥΠΑΜ ανακοίνωσε πώς αποκτά οικονομική αυτονομία προς κάλυψη όλων των αναγκών που θα παρουσιάσουν οι ένοπλες δυνάμεις. 

Σε έγγραφο που ανακαλύψαμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ υπάρχει το εξής που αφορά υποδομή στέγασης για μετανάστες η οποία θα περάσει μέσα από τον Ελληνικό Προϋπολογισμό (ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ).
«»’ανακατασκευή 2 οικίσκων με πίστωση οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) επί ΕΦ:11-200 και ΚΑ:1919 χρήσεως 2017 προϋπολογισµού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, που αφορά στις «Λοιπές Κατασκευές» για την εκτέλεση της δαπάνης «Ανακατασκευή δύο προκατασκευασµένων οικίσκων των 50 τ.µ που θα χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών ΠΕ/ 50 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ».
«»»» ( πηγή >> https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%9B%CE%956-%CE%941%CE%A9?inline=true )

Σε δεύτερο σημείο παραθέτουμε και πάλι από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγγραφο σύμφωνα με το οποίο για διάστημα περίπου 8 μηνών το Ελληνικό δημόσιο χρεώνεται άλλες 35.000ευρώ περίπου, που και αυτές αφαιρούνται από το αποθεματικό του Ε.Σ. για περίθαλψη μεταναστών (κοινώς χρήματα φορολογουμένων). Σημειώνουμε εδώ πώς ο ΟΗΕ έχει δώσει κονδύλι άνω των 300.000.000€ σε ΜΚΟ για την περίθαλψη, σίτιση και στέγαση των μεταναστών. 
«»»»»
πίστωση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (34.925,50€) επί ΕΦ:11-590 και ΚΑ:0831 χρήσεως 2017 προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, που αφορά στην «Εξόφληση λογαριασμού κατανάλωσης ύδατος της παροχής 99999999 από 01 Απρ 16 έως 30 Νοε16 στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών του Στρατοπέδου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ (Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης)» (Κάλυψη ∆απανών Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών). 
«»»» (πηγή >> https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%9766-%CE%94%CE%9D%CE%92?inline=true )

Οπότε για εμάς οι ερωτήσεις έρχονται αυτόματα. Εφόσον, ο ΟΗΕ έχει ήδη δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε «πιστοποιημένες» ΜΚΟ από το Ελληνικό κράτος και το υπουργείο μετανάστευσης (με ποια πρότυπα συμμόρφωσης αλήθεια; ) που είχαν αναλάβει το έργο σίτησης και φροντίδας των μεταναστών, γιατί οι Έλληνες φορολογούμενοι καλούνται μέσω προϋπολογισμού να καλύψουν όλα τα παραπάνω ποσά για τις παροχές προς τους μετανάστες; Τι ακριβώς είναι εκείνο που δεν παρέχουν οι ΜΚΟ και, εφόσον αυτές δεν το κάνουν, γιατί το υπουργείο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, ασκώντας διώξεις κατά παντός υπευθύνου, αλλά φορτώνει στις πλάτες των φορολογουμένων και ξένα βάρη πέρα από τα όσα ήδη τους έχει επιβληθεί να πληρώνουν σήμερα; 

Οι ερωτήσεις είναι τόσο προς την κυβέρνηση όσο, και ειδικά, προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Εθνικής Άμυνας. 

Αλέξανδρος Νίκλαν
Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας 

geopolitics.com.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου